Reyshof antiek en curiosaReyshof om mooi antiek, brocante en curiosa te vinden! U vindt hier aardewerk, porseleinen beelden, djokja, kristal, serviezen, schilderijen etc. Mooie kwaliteitsmerken, een scherpe prijs en een eerlijke dienstverlening! Ik nodig u graag uit een kijkje bihttp://www.reyshof.comMijnWebwinkel RSS 2.0 Feed v1.0Hutschenreutherhttp://www.reyshof.com/c-1620623/hutschenreuther/Brons / Tinhttp://www.reyshof.com/c-1614757/brons-tin/Altena & Krooyenga Makkumhttp://www.reyshof.com/c-1587989/altena-krooyenga-makkum/Lampenhttp://www.reyshof.com/c-1506004/lampen/Oosterse kunsthttp://www.reyshof.com/c-1437390/oosterse-kunst/Swarovskihttp://www.reyshof.com/c-1285430/swarovski/Limogeshttp://www.reyshof.com/c-1273262/limoges/Dresden porseleinhttp://www.reyshof.com/c-1244804/dresden-porselein/Fürstenberghttp://www.reyshof.com/c-1199025/furstenberg/Links-paginahttp://www.reyshof.com/c-1169469/links-pagina/Reyshof wijst u graag op onderstaande links naar andere, mogelijk voor u interessante, websites en webwinkels:                 ----------------------------------------------------------------------------------- Wandklokken:        http://www.klokken-expert.nl/wandklok                  -----------------------------------------------------------------------------------  Royal Duxhttp://www.reyshof.com/c-1135343/royal-dux/Deutschhttp://www.reyshof.com/c-1119766/deutsch/Dieser Seite ist jetzt unter construction. Wen Sie bestimmten fragen haben über einer unsere Artikel bitte brauchen Sie das Kontaktformular auf der Website. Wir sollen Sie die Umschreibung im Deutsch zuweisen.   Vielen dank für ihrem besuch. Reyshof antiek en curiosaEnglishhttp://www.reyshof.com/c-1119704/english/This page is still under construction. If you have any questions about a certain object please use the contactform on the website so we can send you the terms and shippingcosts in English.The English descriptions of the articles are in the advertisments.   Thank you for your visit. Reyshof antiek en curiosaKristal en glaswerk / Crystal and Glasshttp://www.reyshof.com/c-1119469/kristal-en-glaswerk-crystal-and-glass/Wallendorfhttp://www.reyshof.com/c-1119468/wallendorf/Serviezen en gebaksets / Tablewarehttp://www.reyshof.com/c-1119467/serviezen-en-gebaksets-tableware/Sitzendorfhttp://www.reyshof.com/c-1119466/sitzendorf/Schilderijen / Paintingshttp://www.reyshof.com/c-1119465/schilderijen-paintings/Scheibe Alsbachhttp://www.reyshof.com/c-1119464/scheibe-alsbach/Royal Copenhagen / Bing & Grondahlhttp://www.reyshof.com/c-1119460/royal-copenhagen-bing-grondahl/Rosenthalhttp://www.reyshof.com/c-1119459/rosenthal/Potschappel / Dresdenhttp://www.reyshof.com/c-1119458/potschappel-dresden/Overig porselein / Otherhttp://www.reyshof.com/c-1119457/overig-porselein-other/Overig aardewerk / Otherhttp://www.reyshof.com/c-1119456/overig-aardewerk-other/de Porceleyne Fleshttp://www.reyshof.com/c-1119455/de-porceleyne-fles/Plaue Schierholzhttp://www.reyshof.com/c-1119454/plaue-schierholz/Zuid-Holland aardewerkhttp://www.reyshof.com/c-1119453/zuid-holland-aardewerk/Oud Delft aardewerkhttp://www.reyshof.com/c-1119452/oud-delft-aardewerk/Makkum Tichelaarhttp://www.reyshof.com/c-1119451/makkum-tichelaar/Hummelhttp://www.reyshof.com/c-1119450/hummel/Herendhttp://www.reyshof.com/c-1119448/herend/Gräfenthalhttp://www.reyshof.com/c-1119447/grafenthal/Goebelhttp://www.reyshof.com/c-1119446/goebel/Enshttp://www.reyshof.com/c-1119445/ens/Djokja & zilver / Djokja & silverhttp://www.reyshof.com/c-1119444/djokja-zilver-djokja-silver/Nao Lladrohttp://www.reyshof.com/c-1119435/nao-lladro/Sale / aanbiedingenhttp://www.reyshof.com/c-1117600/sale-aanbiedingen/Voorwaardenhttp://www.reyshof.com/c-1117598/voorwaarden/Artikel 1: AlgemeenDeze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.reyshof.com en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en Reyshof antiek en curiosa (verder te noemen: Reyshof).Artikel 2: Aanbiedingen1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 2. Reyshof kan niet worden gehouden aan haar aanbiedingen indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en exportkosten.Artikel 3: Gegevens1. U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.2. Reyshof garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet doorgegeven, doorverkocht of op enig andere wijze ter beschikking gesteld worden aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.3. Reyshof zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail adres gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van bepaalde produkten of diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u via het contactformulier daar schriftelijk geen toestemming voor heeft gegeven.Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw aankoop /bestelling. 2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Reyshof is geaccepteerd.Artikel 5: Levering1. De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de aankoop op een ander afleveradres  afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 14 dagen.2. U bent verplicht de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.3. Indien u afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de voor de levering bestemde produkten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.4. Indien u zelf een verkeerd adres opgegeven heeft voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.5. Bij overschrijding van de maximale leveringstijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dit dient u schriftelijk aan Reyshof kenbaar te maken. Eventuele betalingen worden in dag geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van het produkt bij Reyshof, aan u geretourneerd.Artikel 6: Betaling en incassokosten1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen door overschrijving op de rekening van Reyshof of via Paypal. U dient er zorg voor te dragen dat de betaling binnen 8 dagen ontvangen is door Reyshof tenzij met schriftelijke goedkeuring van Reyshof een ander betalingstermijn is afgesproken.2. Reyshof gaat pas over tot levering van het artikel wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.Artikel 7: EigendomsvoorbehoudReyshof blijft volledig eigenaar van het geleverde produkt tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.Artikel 8: Garanties1. Reyshof doet er alles aan om een zo goed mogelijke beschrijving te geven van het op de website aangeboden artikel. 2. U dient het geleverde produkt op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.3. Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de produkten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Reyshof binnen 14 dagen na ontvangst van de produkten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag exclusief verzendkosten zal worden geretourneerd. De retour verzendkosten zijn voor uw rekening.4. De garantie die in dit artikel genoemd wordt, vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Reyshof, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben wijzigingen aan te brengen aan het betreffende produkt of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het produkt niet bestemd is. Tevens valt vervoersschade niet onder de garantie, deze is voor risico van de koper.Artikel 9: Aansprakelijkheid1. Indien de door Reyshof geleverde produkten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid voor Reyshof jegens u beperkt tot hetgeen in de algemene voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.2. De aansprakelijkheid van Reyshof voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige produkt, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld , dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door u zelf.3. Reyshof sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Reyshof, waaronder de website, door een derde.Artikel 10: Risico tijdens het transportVerzenden en verzendrisico zijn voor de koper. Dit betekent dat tijdens het transport het risico op schade, diefstal of verlies van de produkten voor uw rekening zijn. Daarom biedt Reyshof de mogelijkheid om het produkt op te komen halen.Artikel 11: Afkoelingsperiode1. U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende produkt te ontbinden. Reyshof zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde produkt het door u betaalde bedrag minus de verzendkosten retourneren mits het betreffende produkt onbeschadigd is of anderszins duidelijk niet gebruikt of bewerkt is en dus in dezelfde conditie verkeert als bij aankoop van het artikel, dit ter beoordeling door Reyshof.2. De kosten voor het terugzenden van het betreffende produkt komen geheel voor uw eigen rekening.Artikel 12: Betaling1. Tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u zelf de wijze waarop de betaling tot stand komt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor overschrijving naar bankrekeningnummer van Reyshof of te betalen via Paypal.2. Reyshof gaat pas over tot levering van het produkt wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. U dient er zorg voor te dragen dat de betaling binnen 8 dagen ontvangen is door Reyshof tenzij met schriftelijke goedkeuring van Reyshof een ander betalingstermijn is afgesproken. Artikel 13: WijzigingsrechtReyshof heeft ten alle tijden het recht de Algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.Artikel 14: OvermachtPartijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.Betalen en Verzendenhttp://www.reyshof.com/c-1117571/betalen-en-verzenden/Aankoop:Indien u interesse heeft in de aankoop van een artikel, dan kunt u dit doen door te klikken op de button "Bestellen". U wordt vervolgens gevraagd om een keuze van betaalwijze en indien van toepassing keuze van land te maken waarnaar toe het pakket verzonden moet worden. Hierdoor worden automatisch de verzendkosten berekend en het totaalbedrag getoond. U klikt tenslotte op "Bestelling afronden" zodat u de juiste informatie getoond krijgt om de betaling af te ronden. Bieden:Wanneer u interesse heeft in een artikel op deze website dan kunt u ook een (serieus) bod uitbrengen via de contactpagina op deze website. De prijzen die we hanteren op onze website zijn namelijk vraagprijzen. Wel doen wij er bij u het beroep op om een bod uit te brengen in de richting van deze richtprijs. Als u nog vragen of aanvullende informatie wilt ontvangen over het artikel, dan horen wij dat graag. U kunt dit doen via de contact pagina op deze website.De betalingsgegevens met daarbij de verzendkosten krijgt u, nadat we tot een accoord zijn gekomen over de prijs van het artikel, vervolgens per mail toegezonden zodat u de betaling in orde kunt maken. Betalen:Na het aankopen van een artikel volgt de stap van Betalen. Dit is op verschillende wijze mogelijk: via overschrijving van het aankoopbedrag inclusief verzendkosten op bankrekeningnummer 17.02.53.791 t.n.v. D. Jong te Tilburg via Paypal (als service worden er geen kosten aan u doorberekend) contant afrekenen bij ophalen in Tilburg (pinnen is helaas niet mogelijk) Bij verzenden: zodra uw betaling ontvangen is, zal het pakket naar u toe gestuurd worden. Uiteraard ontvangt u dan een berichtje zodat u weet wanneer u het pakket kunt verwachten met daarbij de verzendgegevens. Graag ontvangen wij dan ook uw adresgegevens. Verzenden:We zullen er alles aan doen om voor u de artikelen zeer zorgvuldig te verpakken en te verzenden. Uiteraard worden artikelen indien mogelijk gecombineerd om de verzendkosten te reduceren. Verzending zal plaatsvinden via de pakketservice van TNT post.Verzendkosten en verzendrisico zijn voor de koper. Uiteraard is het ophalen ook mogelijk.Verzendkosten: Nederland: € 6,75 euro tot 10 kilo (basispakket TNT). Standaard worden artikelen verzonden als basispakket. Indien gewenst kan het pakket aangetekend verzonden worden. Kosten hiervoor bedragen € 8,05. Graag aangeven als u voor deze optie kiest. Duitsland, Belgie, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Italie en Spanje: € 13,10 euro (0-2 kg) / € 19,50 euro (2-5 kg)  (TNT Priority Service). Voor verzenden naar overige landen graag even contact opnemen om de verzendkosten op te vragen.Werkwijzehttp://www.reyshof.com/c-1117570/werkwijze/Bestellen:Wanneer u interesse heeft in een artikel op deze website dan kunt u dit bestellen door te klikken op de button "Bestellen". Uw artikel wordt dan in uw winkelwagen geplaatst. U kunt er dan voor kiezen om verder te winkelen op de website of gelijk af te gaan rekenen. Uiteraard is het mogelijk om de produkten uit de winkelwagen te verwijderen. Als u nog vragen of aanvullende informatie wilt ontvangen over het artikel, dan horen wij dat graag. U kunt dit doen via de contact pagina op deze website.Bieden:Wanneer u interesse heeft in een artikel op deze website dan kunt u ook een (serieus) bod uitbrengen via de contactpagina op deze website. De prijzen die we hanteren op onze website zijn namelijk vraagprijzen. Wel doen wij er bij u het beroep op om een bod uit te brengen in de richting van deze richtprijs. Als u nog vragen of aanvullende informatie wilt ontvangen over het artikel, dan horen wij dat graag. U kunt dit doen via de contact pagina op deze website.Betalen:Als u een bestelling geplaatst heeft, kunt u verder gaan met de afronding van de betaling daarvan. Na het klikken op de button "Bestellen" verschijnt de keuze van wijze van betaling en naar welk land het pakket verstuurd moet worden indien u kiest voor verzending. Meteen verschijnen de verzendkosten en het totaalbedrag. U kunt vervolgens de betaling afronden door de button "Bestelling afronden" te kiezen. Wij verzoeken u vriendelijk de betaling binnen 8 dagen in orde te maken nadat u de bestelling heeft geplaatst.Uiteraard ontvangt u van ons op zo kort mogelijke termijn een bevestiging van het plaatsen van uw bestelling en betaling daarvan via de mail.Onze bankgegevens zijn: Rabo banknummer:  RABO NL80 017.02.53.791 t.n.v. D. Jong te TilburgIBAN nummer: NL80RABO0170253791BICcode: RABONL2U Verzenden:We zullen er alles aan doen om voor u de artikelen zeer zorgvuldig te verpakken en te verzenden. Uiteraard worden artikelen indien mogelijk gecombineerd om de verzendkosten te reduceren. Verzending zal plaatsvinden via de pakketservice van TNT post.Verzendkosten en verzendrisico zijn voor de koper. Uiteraard is het ophalen van bestelde artikelen ook mogelijk.Verzendkosten:Nederland: € 6,75 euro tot 10 kilo (basispakket TNT). Standaard worden artikelen verzonden als basispakket. Indien gewenst kan het pakket aangetekend verzonden worden. Kosten hiervoor bedragen € 8,05. Graag aangeven als u voor deze optie kiest.Duitsland, Belgie, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Italie en Spanje: € 13,10 euro (0-2 kg) / € 19,50 euro (2-5 kg)  (TNT Priority Service). Voor verzenden naar overige landen graag even contact opnemen om de verzendkosten op te vragen.Ruilen:U heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst het artikel zonder opgave van reden te retourneren aan Reyshof. U krijgt dan nadat wij het produkt hebben ontvangen het aankoopbedrag minus de verzendkosten binnen 14 dagen terug. Uiteraard verwachten wij dat het artikel in dezelfde conditie is als bij aankoop en dus bijvoorbeeld niet gebruikt of beschadigd is. BTW:Al onze prijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief 21% BTW.Klachten:Mocht u een klacht hebben over het geleverde artikel, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en beschrijf duidelijk wat uw klacht is. We nemen dan binnen 3 werkdagen contact met u op om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.Overig:Voor al uw overige vragen kunt u contact met ons opnemen via "Contact". We trachten binnen 24 uur antwoord te geven per mail. Als dit niet lukt, zal het maximaal 3 werkdagen duren voordat wij u berichten.Onze gegevens:Reyshof antiek en curiosaDoina JongOmmenstraat 545045 TP Tilburg013-4676587KvK nummer: 52631591BTW nummer: NL 134217962B02Volkstedt / Rudolstadthttp://www.reyshof.com/c-1117565/volkstedt-rudolstadt/Contacthttp://www.reyshof.com/c-1117481/contact/Plaats hier uw contact gegevens.Lladrohttp://www.reyshof.com/c-1117480/lladro/Welkom!http://www.reyshof.com/    Welkom bij Reyshof antiek en curiosa De winkel om mooi antiek, brocante en curiosa te vinden!            U vindt hier aardewerk, porseleinen beelden, djokja, kristal, serviezen, schilderijen etc. Mooie kwaliteitsmerken, een scherpe prijs en een eerlijke dienstverlening. Neem eens een kijkje bij de diverse merken (rechts op deze website) want wellicht vindt u datgene waar u naar op zoek bent. En indien u interesse heeft, nodig ik u graag uit een (serieus) bod te doen via de contact pagina!    Als liefhebber van antiek, brocante en curiosa ben ik in de afgelopen tijd veel mooie objecten en hebbedingen tegengekomen. Om deze hobby niet uit de hand te laten lopen, heb ik besloten om mooie spullen te verkopen in mijn webwinkel: zo is "Reyshof antiek en curiosa" ontstaan.In deze webwinkel vindt u regelmatig nieuw aanbod van: Wandborden van o.a. Tichelaar, Porceleyne Fles, RAM, Oud Delft en de Klaauw Porselein: Rosenthal, Lladro, Hummel, Goebel, Wallendorf, Dresden, Potschappel, Plaue, Volkstedt, Herend, Fürstenberg, Hutschenreuther, Royal Copenhagen Aardewerk: Makkum Tichelaar, de Porceleyne Fles, Royal Goedewaagen, Oud Delft, Zuid-Holland Glaswerk en Kristal Serviezen en petit-four sets (w.o. Rosenthal) Zilver, Djokja zilver en verzilverde artikelen Schilderijen (w.o. Henk Poeder) Kandelaren Overig Mijn naam is Doina Jong en ik hoop dat u met veel plezier een kijkje in mijn winkel neemt en wellicht datgene tegenkomt waar u naar op zoek bent. De prijzen die gehanteerd worden in deze webwinkel zijn vraagprijzen, het staat u vrij om mij een voorstel te doen.Mocht u nog vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om contact met mij te zoeken.  Veel plezier en hartelijke groet,Doina Jong / Reyshof antiek en curiosa