Privacy en persoonsgegevens

Privacy

Om haar webwinkel en haar diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Reyshof in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Reyshof hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van gegevens die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Doeleinden registratie gegevens
Wanneer u de website van Reyshof bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om:

  • Het gebruiksgemak van de internetsite van Reyshof te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
  • Uw aangekochte item te kunnen versturen en de administratie daarvan in orde te maken;
  • U op de hoogte te brengen van aanbiedingen of acties of nieuwsbrieven te mailen.


Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en email adres;
  Deze gegevens verwerken wij voor het versturen van het door u aangekochte item en met
  u te communiceren over de aankoop of vragen die u stelt.
- uw betaalgegevens;
  Deze gegevens verwerken wij enkel wanneer u het bedrag voor het aangekochte item aan
  Reyshof overmaakt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij op basis van de door u gegeven toestemming. Reyshof hanteert met betrekking tot uw persoonsgegevens de wettelijke betalingstermijn tot en met 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij uw gegevens uitsluitend met als doel om uw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal 1 jaar daarna.

Wanneer u aan Reyshof zelf uw emailadres heeft verstrekt voor het ontvangen van een mailing, dan wordt uw emailadres toegevoegd aan de mailingslijst. Op deze wijze versturen wij periodiek mailings over informatie, acties of dienstverlening. Uiteraard kunt u bij Reyshof aangeven dat u geen mailings meer wilt ontvangen (uw toestemming weer intrekken), dan zorgen wij ervoor dat u deze niet meer ontvangt. Dit kunt u eenvoudig doen door op het ontvangen mailingsbericht een reply te sturen met het verzoek tot afmelden.

Gegevensverwerking
Deze internetsite bevat mogelijk links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. Reyshof is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. 

Hulp bij registratie
Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen, geeft u Reyshof toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen. Een voorbeeld hiervan is het platform van Mijn Webwinkel waar de internetwinkel van Reyshof getoond wordt. Met deze verwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten waarbij de privacy van uw persoonsgegevens geborgd is.

Verstrekken gegevens aan derden
Reyshof zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming, verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Gebruik logbestanden
De internetsite van Reyshof genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruikersgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Gebruik van 'cookies'
Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw de internetwinkel van Reyshof bezoekt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat Reyshof een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de 'cookies' gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging
Reyshof heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Verwijderen, aanvulling en inzage van gegevens
U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door contact op te nemen met Reyshof. Daarnaast heeft u:

* Recht op inzage van de persoonsgegevens die vastgelegd zijn;
* Recht op correctie als gegevens niet juist of actueel zijn;
* Recht op verwijdering;
* Recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel dataportabiliteit genoemd.

Indien u vragen, opmerkingen of een klacht heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op privacy in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Reyshof Antiek en Curiosa
Ommenstraat 54
5045 TP Tilburg
info@reyshof.com
06-53743996

 

© 2011 - 2024 Reyshof antiek en curiosa | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel